Informatii Pacienti

Modificare nivel alocatie hrana

Conform HG nr 470/2021 pentru modificarea anexei la HG nr. 429/2008 privind nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice, incepand cu data de 22.04.2021 nivelul alocatiei de hrana este urmatorul:

-17,6 RON pentru bolnavii cronici

-11,0 RON pentru bolnavii acuti

Condiții de internare

 • Bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist
 • Dovada calității de asigurat:
  • cardul de sănătate sau adeverința în caz că nu s-a emis cardul
  • Angajați:
   • Adeverință de la locul de muncă din care să reiasă că unitatea angajatoare are achitate la zi asigurările sociale de sănătate.
  • Pensionari:
   • Cuponul de pensie din ultima lună (original sau xerocopie).
  • Șomeri:
   • Adeverința de șomaj sau xerocopie după carnetul de șomaj.
  • Persoane fără venit:
   • Chitanță de la casa de asigurări de sănătate, privind plata asigurării medicale sau dovada de coasigurat.
  • Elevi sub 18 ani și studenti:
   • xerocopie după certificatul de naștere (pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate și dovada de coasigurat.
 • Buletinul sau cartea de identitate.

In afara serviciilor medicale asigurate pacientilor internati, spitalul asigura pentru pacientii neinternati servicii medicale de radiologie si imagistica medicala conform contractului nr. 2362/01.08.2016 incheiat cu CAS Dolj si servicii medicale in ambulatoriu de specialitate conform contract nr.1972/2016 incheiat cu CAS Dolj.Persoanele asigurate beneficiaza de servicii gratuite, iar persoanele neasigurate conform tarifelor alaturate.

 • Luni – Vineri: 15:00 – 20:00

 • Sâmbătă – Duminică: 10:00 – 20:00

  • Accesul vizitatorilor se permite în baza unui act de identitate (care este înregistrat la intrare de către serviciul de pază şi protecţie)
  • Se vor folosi circuitele şi căile de acces semnalizate pentru vizitatori;

La intrarea în secţie vizitatorii vor purta obligatoriu ecuson de vizitator şi echipament de protecţie (halat şi mască) eliberat de la intrare, de către

 • serviciul de pază şi protecţie);
 • Numărul maxim de vizitatori admişi la un pacient este de 3 persoane;
 • Durata maximă a vizitei este de 1 oră;
 • Vizita se va desfăşoară în linişte;
 • Vizitatorii vor păstra curăţenia şi nu vor fuma în secţie şi în incinta spitalului
 • Vizitatorii nu vor determina pacienţii să iasă din incinta spitalului;
 • Se va respecta programul de vizită;
 • Având în vedere riscul epidemiologic se va evita accesul copiilor în secţiile de adulţi;
 • să se aşeze pe patul pacientului sau alte paturi din salon
 • să atingă mesele de tratament, aparatura medicală,
 • să atingă recipientele inscripţionate cu mesaje de avertizare de risc, de exemplu pictograma “risc biologic”,
 • să aducă în spital alimente alterate sau perisabile, băuturi alcoolice, droguri/etnobotanice, ţigări,
 • să aducă medicamente fără indicaţie medicală.

Vizitatorii vor respecta indicaţiile personalului medico-sanitar privitoare la măsurile aplicate în situaţii epidemiologice deosebite (ex. CARANTINĂ).
La plecare, vizitatorii au obligaţia de a depune halatul şi masca în containerul special de colectare – aflat la locul de unde le-au primit şi de a preda ecusonul.

0
Numar consultatii realizate in anul 2015
0
Consumul de antibitice/pacient in anul 2016 in RON
0
Numar de pacienti tratati in anul 2015
0
Consumul de antibiotice/pacient pe semestrul I 2017 in RON
0
Numar consultatii realizate in anul 2016
0
Numar de pacienti tratati in anul 2016
0
Numar examene paraclinice realizate in anul 2016