Plan de management

PLAN DE MANAGEMENT SI STATEGIA DE DEZVOLTARE A
SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA DIN PUNCT DE VEDERE AL CALITATII

MANAGER,
Dr. Matei Marius

Scop:
Cresterea continua a calitatii actului medical acordat in cadrul spitalului nostru, cu scopul final de a asigura imbunatatirea calitatii vietii pacientilor, dar si a familiilor acestora.

A. SITUATIA PREZENTA A SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA
Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna este un spital de monospecialitate, pentru tratarea si monitorizarea pacientilor cu tuberculoza si alte afectiuni pulmonare acute sau cronice, aflat in prezent in subordinea Consiliului Judetean Dolj.
Spitalul a fost construit din temelii în perioada 1922-1927 de medicul de origine franceza Charles Laugier pe un teren pus la dispozitie de doamna Maria Pop pentru izolarea si tratarea bolnavilor cu tuberculoza pulmonara din aceasta zona a Olteniei.

Starea de sanatate a populatiei deservite
O tendinta importanta a reformei serviciilor de sanatate este aceea de corelare a serviciilor necesare populatiei cu cele oferite de spital. Eforturile depuse sunt in directia imbunatatirii starii de sanatate si de reducere a inechitatii in statusul de sanatate a anumitor grupuri populationale (cu risc), dar si de reducere a morbiditatii prin boala endemo-epidemica TBC. Cu alte cuvinte, resursele spitalului trebuie adaptate continuu la nevoile populatiei din zonele de deservire.
Structura spitalului permite acordarea de servicii medicale de Pneumoftiziologie adultilor din Judetul Dolj, dar si din alte judete limitrofe, avad in organigrama 3 sectii de TBC-pneumologie cu 154 paturi, un ambulatoriu de specialitate, cabinet de explorari functionale/bronhoscopie, laborator de radiologie si laborator de analize medicale.

 

Plan de management

Strategia de dezvoltare