Author - admin

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Consiliul Judetean Dolj anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Dolj pentru proiectul Demolare corp C7, C9, demolare partial C8 si consolidare, modernizare, recompartimentare si extindere corp C8 cu destinatia de Centru de tratament al pacientilor cu tuberculoza multidrug rezistenta.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, nr 1, in zilele de L-V, intre orele 9-14, precum si la urmatoarea adresa de internet www.arpmdj.anpm.ro
Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 10.02.2017.

Vezi Anuntul

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Consiliul Judetean Dolj  titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Demolare cprp C7, C9, cu demolare partiala C8 si consolidare, modernizare, recompartimentare si extindere corp C8 cu destinatia de centru de tratament al pacientilor cu tuberculoza multidrog rezistenta”  propus pentru a fi amplasat in comuna Bucovat, sat Leamna de Sus, Judetul Dolj – Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului strada Petru Rares nr. 1 Craiova , Jud. Dolj si al sediului Consiliului Judetean Dolj Mun. Craiova, strada Unirii, nr. 19 in zilele de Luni – Vineri intre orele 9:00 -15:00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Dolj. strada Petru Rares nr. 1 Craiova .

Vezi Anuntul

Concurs pentru ocuparea functiei de Infirmier din data de 03.09.2015

Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, cu sediul in Leamna de Sus, com. Bucovat, str. Principala, nr. 1, organizeaza in data de 22.09.2015 concurs pentru ocuparea postului de infirmier pe perioada nedeterminata in cadrul sectiei a III-a Pneumologie.

Concursul consta intr-o proba scrisa si interviu.

Dosarul de concurs se depune la sediul spitalului, la Biroul RUONS, in perioada 07.09.2015 – 11.09.2015, orele 09:00 – 14:00.

Vezi anuntul complet